När vi arbetar med bokstäver (en vecka i taget) så är alltid bokstavstationerna ett av Momenten.
De arbetar i grupper (4-5 barn i varje).
Forma bokstaven av Kapla:

Forma bokstaven av knappar:

Leta upp- samt sätta fast T:n samt eventuellt
skapa ord av-/med dem:

Skriva VERSALER och gemener på whiteboardtavlan:

Därtill formar de bokstaven med kropparna =
enskilt, i par eller fler.