Vi läste i en Storbok om igelkottar och därefter samlade vi ihop information om Erinaceus Europaeus,
vilket ledde till att barnen skapade små böcker om de nätta däggdjuren:

IGELKOTTEN
Igelkotten äter maskar och insekter.
Igelkotten går i dvala på vintern. Den gömmer sig gärna i lövhögar.
Igelkottens värsta fiende är gräsklippare och bilar.
Igelkotten försvarar sig genom att krypa ihop som en boll och fälla ut sina taggar.

Denna text kompletterades med bilder på ‘kottar’! 🙂